تبلیغات
love is never ugly - از همان خوب ها
اگــر روزی رســیدی که مــن نبــودم
تمــام وصــیتم به تــو ایــن است
" خــوب بــمــان "
از آن خــوب هــایی که مــن عاشــقش بــودم...
تاریخ : 1392/01/17 | 12:22 ق.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده