تبلیغات
love is never ugly - بله.اینطوریاست...عـــــاشق” را کـــه بــرعکــــس کنـــی ,

می شــــود : “ قـــشاع ”

دهخــــدا را می شــناسی ؟!

لــــغت نــامه اش را کــــه بــاز کـــردم نـــوشته بود:

قــــشاع : " دردی که آدم را از درمـــــان مایــــوس میکند " ...!تاریخ : 1392/01/21 | 06:06 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده