تبلیغات
love is never ugly - تصمیم كبری....
خواستی که دیگه نباشی و نباشمهزار آفرین... چه با اراده و مصمملعنت به مدرسه ای که تو از تمام درس هایش فقط و فقط تصمیم کبری را یاد گرفتی... ...


تاریخ : 1392/02/29 | 04:37 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده