تبلیغات
love is never ugly - از همان آه ها
بـعـضِـــــــی " آه " هــا را...
هـر چـــقدر هــم کــه از تـــه دل بکشـــی..
بــــاز هـــم ســــینه اتـــــ خالـــــی نمـــی شــــود...
امـــــروز ســـینه ی مـــن پــــر اسـت از آن " آه " هـــا... — ‏باتاریخ : 1392/03/1 | 04:37 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده