تبلیغات
love is never ugly - دست خالی را باید بر سر كوبید
دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی انـــد • • •

جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــس
بــَــرایــَــم پــُــر نــمـــی کــــنــد • • •

راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو:

" دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد "تاریخ : 1392/04/1 | 05:57 ب.ظ | نویسنده : ashna | نظرات