تبلیغات
love is never ugly - من،پنهان شده ام...

پِنهــــــــــــــــــــــــــان شــــــــده ام ...
پُشتــــــــِ لبخَنــــــــــــــــدی ,
کــــــــه دَرد می کنــــــــــــــــد .................!تاریخ : 1392/04/12 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده