تبلیغات
love is never ugly - باور نكردنیه...
بایستـــ و تَماشـا کُنـــ!

هَمونــ کَسـ ـی کـه یِ روز بَـرایِ مـوندَنِتــ دَستــ بـِه دُعـا بَرداشتهـ بـود

اِمــروز بَرایِ رَفتَنتـــ نَـذر کَـردِه … باوَر نَکَردَنیــــــــــــِـهـ!!!تاریخ : 1392/10/4 | 07:51 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده