تبلیغات
love is never ugly - خنده ام واقعی نیست....
وَقتـــ ـــی نه دستـــی برای گـِـرفتن هست
نـه آغوشـــ ــی برای گریــ‌ه كردَن
و نــ‌ه شانــ‌ه ای بـَـــرای تكیـــ‌ه دادن ...

خنده اَم واقعـــ ـــی نیست !تاریخ : 1392/10/11 | 10:07 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده