تبلیغات
love is never ugly - لعنت به....
لعنت به حرفایی که فقط مال وقتیه که مخاطب رو بغل کردی….!


لعنت به نگاهی که نمیدانی معنایش رفتن است یا ماندن…..!


لعنت به اون کسایی که دوستشون داشتیم اما قدر ما رو ندونستن!


لعــنت به ضربانِ قلـبِ من … که فقــط بـرای تــو میزنــه …!


اســتـعــــــــفا دادم لـعـنـــــــتــــــــی از عـــــــشــــق…تاریخ : 1392/10/16 | 01:49 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده