تبلیغات
love is never ugly - بگو چی میخوای....
خیلــے בلـم مـے خواב
بــﮧ بعضـےـ از آבمـا کــﮧ بعــב از یــﮧ مــבت سراغم رو مـے گیرن
مـے پرسـن خوبـے ؟
چــﮧ خبـــــر ؟
بگم این حرفها رو ول کن بگـو چـے مـےخـواے ؟!تاریخ : 1393/02/25 | 06:31 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده